ประโยชน์ของระบบอัจฉริยะ

ENERGY SAVING. EFFICIENCY.

ประหยัดพลังงาน
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ

SECURITY. SAFETY.

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

COMFORT. CONVENIENCE.

สุขภาพ ความสะดวกสบาย
ไลฟ์สไตล์อันทันสมัย

เลือกระบบอัจฉริยะในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

Smart Lighting

ระบบควบคุมไฟแสงสว่างอัจฉริยะ

Smart Air Conditioners

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ

Smart Door Lock

กลอนประตูอัจฉริยะ

Smart Time Attendance

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกอัจฉริยะ

Smart Door Bell

กริ่งอัจฉริยะ

Smart Safety

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ก๊าซพิษ ฝุ่น
และมลภาวะอื่นๆ อัจฉริยะ

Smart Sensors

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น น้ำท่วม อัจฉริยะ

Smart Voice Assistant

อุปกรณ์ควบคุมด้วยเสียงอัจฉริยะ

Smart Meters

มิเตอร์อัจฉริยะ

Smart Shade

ม่านอัจฉริยะ

Smart Gate Motors

มอเตอร์ประตูรั้วอัจฉริยะ

Portable Air Conditioners

เครื่องปรับอากาศแบบหิ้วพกพา

Free Survey & Consultation

บริการสำรวจและให้คำปรึกษาฟรี

โทร 02-338-4000 ต่อ 100
หรือติดต่อเรา

Follow us                                                     

Copyright © 2018-2019 Cuper Limited. All rights reserved.